نویسنده: چارلز بوکفسکی (Bukowski, Charles )
مترجم: بهمن کیارستمی
ناشر: نشر ماه‌ریز
۱۱۹ صفحه، ۸۵۰ تومان

۱۲ داستان کوتاه. از دو مجموعه گردآوری شده‌اند:
South of No North
Hot Water Music
اغلب‌شان، زمان کوتاهی را روایت می‌کنند؛ در فضایی محدود با شخصیت‌های انگشت‌شمار.
صرفاً هم یک صحنه‌ی کوتاه را توصیف می‌کند. چیزی به‌عنوان طرح داستان، تا حدود زیادی وجود ندارد. اما در همه‌شان، می‌شود چند فریم خوب دید و لذت برد.

این کتاب تنها مجموعه داستان ترجمه شده از بوکوفسکی است ولی به زودی کتاب دیگری نیز از همین نویسنده به چاپ خواهد رسید.

این مجموعه داستان با زبان بسیار ساده به ئوست داران داستان کوتاه وصیه می شود.