نویسنده: پاکسیما مجوزی
انتشارات: نقش و نگار
قیمت:1200 تومان
13 داستان مجموعه آسمان می‌شوم بیان‌گر نوعی از روابط عاشقانه است که در سطح جامعه به علت عرف و سنت همیشه پنهان نگه داشته شده‌است. پیش از این داستان «چهل و هشت پله» از همین مجموعه، جزو داستان‌های برگزیده در مسابقه داستان کوتاه صادق هدایت بوده‌است و کتاب روی دیگر سکه هدایت نیز تا کنون به چاپ چهارم رسیده‌است.