احمد شاملو‘ شاعر‘ روزنامه نگار‘ مترجم شعر و رمان و محقق کتاب کوچه؛ در 21 آذر ماه سال 1304 در تهران متولد شد. شاید بتوان

  گفت  از بزرگترین کارهایی که احمد شاملو انجام داده است تدوین‘ تحقیق و گردآوری کتاب کوچه باشد که به دلایل گوناگونی در سال

  1344   شاملو برای سومین بار فعالیتهای خود را در زمینه تهیه کتاب کوچه آغاز می کند.

 افراد زیادی به جمع آوری فرهنگ عامه دست زده اند: میرزا حبیب الله اصفهانی‘ جمال خوانساری (کتاب کلثوم ننه را منتشر کرد که این  کتاب از منابع اصلی تهیه کتاب کوچه بوده است.)‘ هانری ماسه‘ کلنل لئوینر (به جمع آوری آداب و رسوم مردم کرمان پرداخت.)‘ جمال  زاده‘ صادق هدایت‘ جلال آل احمد‘ ناصح ناطق‘ محمود خلیقی‘ منوچهر ستوده‘ محمدجعفر محبوب و ... و در همین دوران شاملو نیز کار تدوین و تالیف کتاب کوچه را آغاز می کند. شاملو به تدریج یادداشتهایی را که برای کتاب کوچه تهیه کرده  است را در مجلات ادبی که سردبیری آنها را به عهده داشت‘ منتشر کرد. شاملو این کار را در مجلات خوشه و کتاب جمعه نیز ادامه داد.

 شاملو در سال 1350 به دعوت فرهنگستان زبان ایران برای تحقیق و تدوین کتاب کوچه به مدت سه سال با آنجا همکاری می کند

  همچنین در سال 1355 نیز دانشگاه کلمبیای نیویورک برای کمک به تدوین کتاب کوچه به شاملو پیشنهاد همکاری می دهد اما این

  پیشنهاد را نمی پذیرد.

 از سال 1357 انتشار کتاب کوچه توسط نشر مازیار آغاز می شود که تاکنون نیز ادامه دارد‘ البته در طی این سالها گاهی کتاب کوچه به دلایل گوناگون انتشار نمی یافت و گاهی نیز خود شاملو با توجه به متدولوژی جدید جلدهای منتشر شده کتاب کوچه را دوباره تدوین می  کرد.

 به علت آشنایی دیرین شاملو با فرهنگ مردم‘ او موفق شد مواد این فرهنگ را در چند سروده بلند خود از جمله «پریا» و «دخترای ننه  دریا» به استادی وارد کند. این اشعار شاملو نمونه های درخشانی از کاربرد عناصر فرهنگ مردم در زمینه ذهنی یک شاعر معاصر است.

 امسال (سال 1385) هم زمان با عید قربان و سال نو مسیحی‘ در شهرک دهکده فردیس‘ اساس نامه بنیاد کتاب کوچه پس از تدوین و  کارشناسی با حضور آیدا سرکیسین‘ سیاوش شاملو‘ پرفسور جمشید لطفی‘ استاد ضیاء الدین جاوید و مدیر انتشارات مازیار (ناشر  کتاب کوچه) به امضا اعضا بنیاد کتاب کوچه رسید.

 این تفاهم خجسته پس از مدت ها انتظار‘ بر لبان دوستداران و عاشقان آثار احمد شاملو‘ تبسم را به لبخند نشاند. سیاوش شاملو

  گفت: بر اساس سنت مرسوم و شناخته شده در چاپ آثار نویسندگان و شاعران در جهان‘ پس از درگذشتشان توسط ناشران ما نیز در  تجدید چاپ آثار زنده یاد احمد شاملو به همان شیوه ی شناخته شده‘ هیچ گونه‘ دخل و تصرفی در متن وارد نکردیم و نخواهیم کرد و در  موارد «شیوه نگارش» و «سطربندی» دقیقا به متن مورد تایید شاملو وفادار خواهیم ماند.

 

 

منابع:

1.       سایت رسمی احمد شاملو: www.shamlou.org

2.       www.ilna.ir

3.       هفته نامه چلچراغ‘ 16/10/1385‘ شماره 230 ‘ ص 31