معرفی کتاب

نام کتاب: دهکده ی پر ملال

دهکده‌ی پر ملال ( داستان‌هایی از روستا)نویسنده: امین فقیری
انتشارات: نشر قصه ـ نشر چشمه
قیمت: 2000 تومان
داستان‌های دهکده‌ی پر ملال اگر چه از نظر موضوع با یکدیگر متفاوتند اما خواننده پس از مطالعه کتاب می‌تواند سیمای کلی روستاهای ایران را از نظر جامعه‌شناسی در دهن تصویر کند.
رابطه‌ی مالک و رعیت و طرز هر کدام از مساله زمین و آب و برداشت محصول، خرافات، فرهنگ، دین‌باوری، مهاجرت، استثمار، سلف خرها و بانک‌ها وآداب و رسوم، زیر بنای تمام داستان‌هاست.
اکثر داستان‌های این کتاب به زبان‌های مختلف ترجمه شده‌است.
آسمان می‌شومنام کتاب: آسمان می‌شوم
نویسنده: پاکسیما مجوزی
انتشارات: نقش و نگار
قیمت:1200 تومان
13 داستان مجموعه آسمان می‌شوم بیان‌گر نوعی از روابط عاشقانه است که در سطح جامعه به علت عرف و سنت همیشه پنهان نگه داشته شده‌است. پیش از این داستان «چهل و هشت پله» از همین مجموعه، جزو داستان‌های برگزیده در مسابقه داستان کوتاه صادق هدایت بوده‌است و کتاب روی دیگر سکه هدایت نیز تا کنون به چاپ چهارم رسیده‌است.
دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست داردنام کتاب: دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد
نویسنده: شهرام رحیمیان
انتشارات: نیلوفر
قیمت:1100 تومان
این کتاب که در سال 1380 برای اولین بار چاپ شد و مورد توجه منتقدین قرار گرفت؛ پس از گذشت سه سال با ویرایش جدید با شمارگان 2200 نسخه به چاپ مجدد رسیده‌است..