میعاد در سپیده دم

  

 

رومن گاری

مهدی غبرائی

 

 کتاب در حقیقت زندگی نالمه رومن گاری از زبان خودش از زمان کودکی وی تا پایان جنگ جهانی می باشد . کتاب به صورت مجمو عه ای از داستان کوتاه های پیوسته آورده شده و محوریت زیادی بر روی رابطه پرمهر و عاشقانه رومن گاری با مادرش دارد . او به دید طنزی به وقایع نگاه می کنه ، نکات فوق العاده جذابی را بازگو می کنه و تاثیر مادرش بر موفقت هاش را به تفصیل شرح می ده .

من خیلی خوشم اومد . کتاب فوق العاده ای بود خیلی روون و زیبا نوشته شده بود . حس طنزش و نکات اشاره شده بهش را دوست داشتم . واقعا کتاب قشنگی بود .

در حقیقت زندگی فقیرانه و سختی داشته رومن در کنار مادری که برای رستگاری فرزندی که به نبوغش ایمان داشته حاضر بوده هر کاری بکنه .

کاری که مادرش در اخر داستان انجام می داد واقعا شورانگیز بود اوج عشق و نبوغ مادری را نشان می داد .

چیزهای باحالی می گفت . می گفت که مادرم که می دونست با من اختلاف سنی زیادی داره و به احتمال زیاد توی جوونی من می میره نباید اونقدر به من محبت و توجه می کرد چون جوری منو از عشق و توجه لبریز کرد که باعث شد تا اخر عمر آرامش نداشته باشم چون همیشه دنبال همون قدر عشق و علاقه بودم و پیدا نمی شد . چیزی را بیشتر از یک بار نمی شه تجربه کرد .

یک جایی هم عاشق یک دختری بود که تعریف می کرد عاشق صداش بودم لذت می بردم از اینکه مدت ها و مدت ها ساکت باشم تا مدت ها و مدت ها حرف بزنه و بتونم صداشو لحنشو بشنوم . خیلی لذت بخشه عاشق کسی باشه که صداشو دوست داری و عادت داره حرف بزنه .

 

ژول داسن در سال 1970 از روی این رومان فیلم شیرینی با هنرمندی ملینا مرکوری در نقش مادر رومن گاری ساخته است .

 

 قسمت های زیبایی از کتاب

 

راه زندگی از فرصت های بر باد رفته مفروش استبدترین عادتی که ممکن است : عادت محبوب بودن. دیگر نمی توانی از دستش خلاص شوی . باور می کنی که ان را ، محبوب بودن را ، در خودت داری . باور می کنی که جزء وجود توست ، همیشه دور و بر توست ، همیشه پیدایش خواهی کرد و دنیا آن را به تو مدیون است .


معجزه در روی زمین به ندرت اتفاق می افتد و خدا کار وب ار دیگری نیز دارد .


خیال می کردم از خجالت خواهم مرد - همه می توانند بببنند که هنوز هم توهمات بیشماری در سر دارم زیرا اگر قرار بود آدم از شرمساری بمیرد سالها پیش نسل بشر از روی زمین محو می شد .

 

از http://bestbooks.blogfa.com/