قهوه با مارک تواین/ فرد کاپلان؛ مترجم سمیه کرمی

پدیدآور
کاپلان، فرد، ‏‫۱۹۳۷ - م
  Kaplan, Fred
تاریخ اثر ، ‏‫۱۳۹۰.
موضوع
ت‍وای‍ن‌، م‍ارک‌، ‏‫۱۸۳۵ - ‏۱۹۱۰م‌.
 
 
 
نویسندگان آمریکایی--‏‫قرن ۱۹م.‏-- سرگذشتامه
شرح ۹۶ ص.
  عنوان اصلی:. 2008,Coffee with Mark Twain
  واژه‌نامه
ناشر
تهران: شورآفرین
شابک ‭9789642995417

از http://www.nosabooks.com