جان شیفته رمانی بلند است که  رومن رولان نویسنده ی فرانسوی آن را نوشته است. فضای داستان نشان دهنده ی وضعیت اجتماعی فرانسه در ابتدای قرن بیستم است. قهرمان داستان زنی به نام آنت ریوی یر است که به نسل پیشتاز زنان فرانسه تعلق دارد و برای دستیابی به استقلال با مشکلات بیشماری دست و پنجه نرم میکند. آنت روحی عاشق و متلاطم دارد که در طول داستان درگیر حوادث تاریخی فرانسه میشود.    
این کتاب با ترجمه ی محمود اعتماد زاده (م.ا. به آذین) توسط انتشارات دوستان و ابوریحان به چاپ رسیده است. ـ معرفی توسط سولماز

از http://cafetehroon.blogfa.com