نهم اسفند اولین جلسه نقد آنلاین کتاب برگزار خواهد شد .

این جلسه آنلاین از ساعت ٩ صبح آغاز و ساعت ١٧ به پایان میرسد

کتاب این ماه     از آسمون بارون میآد لی لیا : اثر حسن فرهنگی

کلیه کسانی که تمایل دارند در این جلسه نقد آنلاین شرکت کنند میتوانند

١- نقد های خود را  از طریق کامنتینگ با ذکز نام وبلاگ وایمیل برای تماس ارسال کنند .

٢-  از طریق ارسال به ایمیل  onlinefestival@yahoo.com   به همراه مشخصات ذکر شده بالا

٣-رعایت بازه زمانی جلسه نقد ضروری است .

۴- در پایان به بهترین جمع بندی جایزه ای ویژه تعلق خواهد گرفت .