جلسه نقد آنلاین کتاب از آسمون بارون میاد لی لیا اثر حسن فرهنگی ، آغاز شد .

علاقمندان می توانند نقد های خود را به دو طریق ارسال از طریق کامنتینگ و نیز از طریق ایمیل onlinefestival@yahoo.com    تا ساعت ١٧ امروز جمعه نهم اسفند ماه ارسال دارند .