در آغوش خدا گریه می کرد و می گفت نمیر!
در آغوش خدا گریه می کرد و می گفت نمیر

 

چاپ کتاب جدید آقای حسن فرهنگی که بعد از چهار سال اجازه ی نشر را از وزارت ارشاد کسب کرده اند . توضیحات کامل را در وبلاگ خود ایشان ملاحضه بفرمایید.