اولین جلسه نقد آنلاین یک کتاب با ارسال ٧ نقد به وبلاگ یک کتاب به پایان رسید .

بزودی نام نویسنده نقد منتخب اعلام خواهدشد .ضمنا برنامه ماه آینده  ظرف هفته آتی اعلام خواهد شد .

از کلیه کسانیکه در این نقد  به عنوان نویسنده یا خواننده مطالب ارسالی ، شرکت  داشته اند ، متشکریم .