معرفی و گزیده ای از کتاب "چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟"

گزیده ای از کتاب ((چه کسی پنیر مرا برداشت)) نوشته اسپنسر جانسون.این کتاب با چند ترجمه در ایران منتشر شد.

داستان کتاب درمورد شخصیت چهار موجود است :دو موش به اسمهای اسنیف و اسکاری و دو آدم کوچولو  به اسم" هیم و هاو".آنها (بدون توجه به سن،جنس و تحصیلات)بیانگر بخش ساده و بخش پیچیده وجود خود ما هستند.ممکن است هریک از ما شبیه یکی از این چهار شخصیت عمل کنیم:

اسنیف:تغییرات را به خوبی تشخیص می دهد.

اسکاری:به سرعت دست به کار می شود.

هیم:تغییرات را انکار کرده و در برابر آن مقاومت می کند،او می ترسد که تغییرات کارها را خراب کند.

هاو:وقتی می فهمد که تغییر به موقعیت های بهتر منجر می شود،می آموزد که خود را به موقع با تغییرات انطباق دهد.

 داستان از این قرار است که روزی از روزها انبار غذای آنها(که پنیر بوده) تمام شد . نگرش این موجودات با هم متفاوت بود چون که دید آنها نسبت به تغییرات متفاوت بود .دو موش کوچک به سرعت دنبال یک انبار دیگری رفتند و به ادامه زندگی پرداختند ولی دو آدم کوچولو منتظر برگشت انبار بودند تازمانی که یکی از دو آدم کوچولو به دلیل گرسنگی زیادشروع به حرکت کرد و در طول مسیر یادداشتهایی برای دوستش نوشت.

(دوستان عزیز و خوانندگان گرامی:اگرچه هر یک از ما شبیه یکی از اینها رفتار می کنیم، اما همگی در یک موضوع وجه مشترک داریم:نیاز به پیدا کردن راه صحیح در هزارتوی زندگی و موفقیت در ایجاد تغییر.) 

در این کتاب پنیر استعاره ای است از آنچه می خواهیم در زندگی خود داشته باشیم،اعم از:یک شغل خوب،پول،روابط مناسب با دیگران ،خانه بزرگ و... 

حال چند جمله و نکته از کتاب:

-داشتن پنیر شما را سعادتمند می سازد

-هر چه پنیر برایتان مهمتر باشد بیشتر می خواهید آن را داشته باشید.

- اگر تغییر نکنی ممکن است از بین بروی.

- اگر نمی ترسیدید چه کاری انجام می دادید؟

-هراز گاهی پنیر را بو بکشید تا ببینید چه موقع در حال کهنه شدن است.

- حرکت در جهتی جدید به شما کمک می کند که پنیری جدید بیابید.

- وقتی بر ترس خود غلبه کنید احساس آزادی می کنید.

- وقتی قبل از پیدا کردن پنیر جدید خود را در حال لذت بردن از خوردن آن تصور می کنید به سوی پنیر هدایت می شوید.

- هر چه سریعتر پنیر کهنه را رها کنید زودتر پنیر جدید را پیدا می کنید.

- جستجو در هزار تو ایمن تر از باقی ماندن در وضعیت بی پنیری است.

- باورهای منسوخ شده شما را به پنیر جدید نمی رساند - وقتی که ببینیم می توانید پنیر جدید پیدا کنید و از آن لذت ببرید روش خود را عوض می کنید.

- اینکه زودتر متوجه تغییرات کوچک می شویم به ما کمک می کند که خود را با تغییرات بزرگی که در راه است تطابق دهیم.

نتیجه کلی

تغییر اتفاق می افتد، تغییر را پیش بینی کنید، تغییر را تحت نظر بگیرید.

سریعا خود را با تغییر تطابق بدهید و تغییر کنید.

از تغییر لذت ببرید، آماده باشید که سریعا تغییر یابید و از آن لذت ببرید.

از http://didenodonyayeno.blogfa.com

 

/ 0 نظر / 65 بازدید