بیدار بمانیم تا نقطه

شاعر: مجتبی ویسی
انتشارات: نشر نکیما
قیمت: 600 تومان
این مجموعه شامل 33 شعر از سروده‌های ویسی است در 64 صفحه
« در ابتدای سقوط
دستی از کجا
به ریشه‌ای نمی‌دانم
چنگ زد
وادامه
لبخند زد.

در کجای سقوط
انگشت
ریشه‌ای نیافت
وشتاب
ادامه یافت» (از شعرهای مجموعه)

/ 0 نظر / 6 بازدید