معرفی کتاب : فراوان کلمه است نوشته آنا شکرالهی

 

فراوان کلمه است

مجموعه شعر - 1388

نوشته آنا شکرالهی

نشر: نگیما

فراوان کلمه است بر گرفته از هویتی زنانه می‌باشد، که در پس خود پساساختارگرایی را یدک می‌کشد، بگونه ای که زبان ساختاری در برخی کارها عامل‌های نقش‌پذیری را بوجود می‌آورند؛ عاملی که از نشانه‌ها سود می‌گیرد و متن را ترکیبی از نشانه‌ها و دلالت‌گرهایی می‌کند که همچو واحدهای ساختاری زبان، ترکیب می‌سازند و معنا را شکل می‌دهند.

در این مجموعه تعریف‌های نوستالوژیکی در کارها در یک سویه انتزاعی و اندیشمند در تقابل با یکدیگرند و انتخاب واژه‌ها برای روساخت شعرها به گونه‌ای هستند که حرکتی دو پهلو دارند و چگونگی عملی را به تصویر می‌کشند که خواننده در امروزی بودن آن غرق می‌شود.

 

 

 

 

اجرای اشعار در فراوان کلمه است نیز همگام با یک عمل ذهنی‌ست، عملی که در اجرای زبان شعر، از لفظ به معنا در سیر می‌باشد. شاعر واژگان را به چرخش کشانده است تا به شعریت محض می‌رسد. فرانسیس پونژ می‌گوید: "هرگز واژه‌ای را از نزدیک دیده‌اید؟ واژه‌ای را بردارید؛ خوب بچرخانید و به حالتهای مختلف درآورید تا عین مصداق خود شود.

و در آخر باید بگویم آنا شکرالهی در زبان شعری خود به معنایی مضاعف دست می‌یابد که حرکت شعرهایش را با زیرساخت‌هایی ناشی از عارضه‌های اجتماعی و احساسی زنانه با کمترین کلمات به سمت ساده‌گویی‌هایی دلنشین کشانده است.

/ 1 نظر / 21 بازدید