دهکده‌ی پر ملال ( داستان‌هایی از روستا)


نویسنده: امین فقیری
انتشارات: نشر قصه ـ نشر چشمه
قیمت: 2000 تومان
داستان‌های دهکده‌ی پر ملال اگر چه از نظر موضوع با یکدیگر متفاوتند اما خواننده پس از مطالعه کتاب می‌تواند سیمای کلی روستاهای ایران را از نظر جامعه‌شناسی در دهن تصویر کند.
رابطه‌ی مالک و رعیت و طرز هر کدام از مساله زمین و آب و برداشت محصول، خرافات، فرهنگ، دین‌باوری، مهاجرت، استثمار، سلف خرها و بانک‌ها وآداب و رسوم، زیر بنای تمام داستان‌هاست.
اکثر داستان‌های این کتاب به زبان‌های مختلف ترجمه شده‌است.

/ 0 نظر / 8 بازدید