هوشنگ مرادی کرمانی

متولد 1323 کرمان،پس از به پایان رساندن دورة ابتدایی درروستای سیرچ،درکرمان ادامة تحصیل داد. برای امرارمعاش به کارهای گوناگونی پرداخت که بعدها تجربه لازم را برای نوشتن داستان هایش دراختیاراو نهادند. درسال 1339 به عنوان نویسنده وگویندة رادیو کرمان مشغول به کارشد. آن گاه به تهران آمد وبه تحصیل دررشته زبان انگلیسی پرداخت. نخستین داستان هایش را درسال 1347 درمجلة خوشه به (سردبیری احمد شاملو) چاپ شد. با مطبوعات دیگرنیزهمکاری داشت،ازجمله داستان بلند من غزال ترسیده ای هستم را به صورت پاورقی برای مجلة سپید وسیاه نوشت. سال های1357- 1352 را به نوشتن برای رادیو گذراند. قصه های مجید را در همین دوران برای رادیو نوشت وبعد ها با چاپ گزیده ای ازآن ها به شهرت رسید.

قصه های مجید،داستان های انتقادی شیرینی است که برمبنای خاطرات دوران کودکی نویسنده نوشته شده است. قهرمانان داستان های مرادی کرمانی نوجوانانی اند که درگذراز رنج ها بزرگ می شوند وقدرت تصمیم گیری مستقل می یابند. نوشته های طنزآمیز او که مانند آثار جمالزاده،نثری ساده وغنی از اصطلاحات وضرب المثل های عامیانه دارند درمرزبین ادبیات نوجوانان وادبیات بزرگسال قرارمی گیرند. معصومه(1350) قصه های مجید (1367- 1358) پنج جلد- با بچه های قالیبافخانه (1359)- داستان های بلند نخل(1361)- چکمه (1363) ، داستان آن خمره(1368) مربای شیرین(1377)، مجموعه داستان تنور (1373) مجموعه داستان لبخند انار(1378)

 

/ 0 نظر / 12 بازدید