نقد کتاب مدی تیشن اثر کریشنا مورتی

برای نوبت سوم ، در نظر دارم کتاب مدی تیشن نوشته ی کریشنا مورتیرا معرفی و بررسی کنم . این کتاب با برگردان حبیب الله صیقلی به چاپ رسیده است . صیقلی پیشتر کتاب حقیقت و واقعیت را هم از کریشنا مورتی به پارسی برگردانده بود.

  جیدو کریشنا مورتی به سال 1896 در خانواده ای از برهمنان در جنوب سرزمین پهناور هند دیده به جهان گشود . از نوجوانی در اروپا به فراگیری دانش پرداخت . او از سال 1929 به بعد به جد به سیر آفاق و انفس پرداخت و مجالس بسیاری گفت . بزرگانی چند مانند : دیوید بوهم پای درس وی نشستند . بوروس لی ، اسطوره جهان ورزش های رزمی ، دل در گرو فلسفه ی او داشت و شعر های سهراب سپهری را می توان ترجمه فارسی و بی شک بسیار زیبای اندیشه های مورتی دانست . کتاب های زیادی از او مانند : ضرورت تغییر ، برای جوانان ، اولین و آخرین رهایی ، رهایی از دانستگی ، تار و پود اندیشه و ... به فارسی برگردان شده است .

چکیده ی آموزه های اش خود شناسی و آزاد شدن از بند های درونی است . اینک برگی از این کتاب :

" مدی تیشن کار سختی است . عالی ترین شکل نظم را می طلبد – تطبیق یافتن با قواعدی خاص نیست ، تقلید نیست ، اطاعت کردن نیست – بلکه انضباطی است که از آگاهی و بیداری مدام سرچشمه می گیرد نه تنها در احوال بیرونی بلکه در احوال درونی خویش . بنابراین مدی تیشن حرکتی در انزوا نیست بلکه عملی است به همراه زندگی روزانه . نیاز به بودن با دیگران است ، هوشیاری  و تاثیر پذیری را می طلبد . بدون برقراری یک زندگی صالح ، مدی تین وسیله ای می شود برای گریز از خود که در نتیجه هیچ ارزشی نخواهد داشت . داشتن یک زندگی صالح به معنای درست پیروی کردن از اخلاق اجتماعی نیست ، بل که رهایی از رشک و حسد ، حرص و آز و قدرت طلبی است – که جملگی مولد عداوت و دشمنی است . رهایی از آنها با نیروی اراده صورت نمی گیرد بلکه با آگاهی و بیداری و از طریق خودشناسی انجام می پذیرد . مدی تیشن بدون شناخت و معرفت به خویشتن مبدل به غلیان و جوشش احساسات عاطفی و هیجانی می گردد ، در نتیجه کاری است بسیار حقیر و کم اهمیت . همیشه در پی تجربیات عمیق و بزرگ و متعالی تر بودن ، خود نوعی گریز از واقعیات عینی و ملموس از ‹‹ آنچه هست ‌›‌› یعنی گریز از خویشتن خویش و ذهن شرطی است که بیدار است ، هشیار است ، رها است چرا باید نیاز به تجربه داشته باشد "

متاسفانه اصل کتاب در دستم نبود تا با این برگردان بسنجم . ولی فکر می کنم اگر هم چنین کتابی وجود داشته باشد که در شناسنامه ی ان با عنوان Meditations معرفی شده است ، خلاصه ای از کتاب تنها رستاخیز است . صلاحیت مورتی در ابراز نظر درباره ی مدی تیشن بر همگان روشن است . نوع مدی تیشن که او از آن سخن می گوید از نوع توجهی ( پذیرا یا باز ) است .

از http://vararo.blogfa.com

/ 1 نظر / 32 بازدید
عقیل امانی

باسلام :در مطلب شما نقدی دیده نمیشه .اگر میتوانید بصورت ساده مدیشن توجهی (پذیرا یاز) را بفرمایید ممنون میشم