آسمان می‌شومنویسنده: پاکسیما مجوزی
انتشارات: نقش و نگار
قیمت:1200 تومان
13 داستان مجموعه آسمان می‌شوم بیان‌گر نوعی از روابط عاشقانه است که در سطح جامعه به علت عرف و سنت همیشه پنهان نگه داشته شده‌است. پیش از این داستان «چهل و هشت پله» از همین مجموعه، جزو داستان‌های برگزیده در مسابقه داستان کوتاه صادق هدایت بوده‌است و کتاب روی دیگر سکه هدایت نیز تا کنون به چاپ چهارم رسیده‌است.

/ 1 نظر / 4 بازدید
آزاد

ديرگاهی است كه در اين تنهايی رنگ خاموشی در طرح لب است بانگی از دور مرا می‌خواند ليك پاهايم در قير شب است رخنه‌ای نيست در اين تاريكی در و ديوار به هم پيوسته سايه‌ای لغزد اگر روی زمين نقش وهمی است ز بندی رسته نفس آدم‌ها سر بسر افسرده است روزگاری است در اين گوشه پژمرده هوا هر نشاطی مرده است دست جادويی شب در به روی من و غم می‌بندد می‌كنم هر چه تلاش، او به من می خندد . نقش‌هايی كه كشيدم در روز، شب ز راه آمد و با دود اندود . طرح‌هايی كه فكندم در شب، روز پيدا شد و با پنبه زدود . ديرگاهی است كه چون من همه را رنگ خاموشی در طرح لب است . جنبشی نيست در اين خاموشی دست‌ها پاها در قير شب است . سهراب سپهری