معرفی کتاب(بگذریم...،بیدار بمانیم تا نقطه،آبی تر از گناه،

بگذریم...نام کتاب: بگذریم...
نویسنده: بهناز علی‌پور گسکری
انتشارات: نشر چشمه
قیمت: 1250 تومان
9 داستان کوتاه در 121 صفحه نتیجه کار گسکری است دراین مجموعه.
« در آپارتمان را پشست سرش قفل می‌کند. دامن مانتوش را بالا می‌گیرد و از پله‌ها پایین می‌رود. پروانه توی پاگرد چرخی می‌زند و روی یک جفت کفش مردانه، جلو در آپارتمان طبقه‌ی اول، می نشیند. زن چشم‌هایش را برهم می‌گذارد ودر ساختمان را پشت سرش می‌بندد.» ( از متن کتاب)

بیدار بمانیم تا نقطهنام کتاب: بیدار بمانیم تا نقطه
شاعر: مجتبی ویسی
انتشارات: نشر نکیما
قیمت: 600 تومان
این مجموعه شامل 33 شعر از سروده‌های ویسی است در 64 صفحه
« در ابتدای سقوط
دستی از کجا
به ریشه‌ای نمی‌دانم
چنگ زد
وادامه
لبخند زد.

در کجای سقوط
انگشت
ریشه‌ای نیافت
وشتاب
ادامه یافت» (از شعرهای مجموعه)
آبی تر از گناه ( یا بر مدار هلال آن حکایت سنگین بار)نام کتاب: آبی تر از گناه ( یا بر مدار هلال آن حکایت سنگین بار)
نویسنده: محمد حسینی
انتشارات: ققنوس
قیمت: 1100 تومان
رمانی است در ده فصل و 125 صفحه با زبانی گیرا روایتی خواندنی
« من کسی را نکشته‌ام. همه‌اش از همان عکس شروع شد. نمی‌دانید چه عکس غوغایی بود. رفته بودم برایشان شعر بخوانم. باور کنید قبل از آن عکس برایم یک پیرزن و پیرمرد ساده بودند. آخر چند بار بگویم دنبال هیچ چیز نمی‌گشتم. اصلاً دیگر چیز دندانگیری برایشان نمانده بود تا من دنبالش باشم. البته این‌ها را فقط حدس می‌زنم. چون خواستید می‌نویسم.» (از متن کتاب)

/ 0 نظر / 8 بازدید