بگذریم...نام کتاب: بگذریم...
نویسنده: بهناز علی‌پور گسکری
انتشارات: نشر چشمه
قیمت: 1250 تومان
9 داستان کوتاه در 121 صفحه نتیجه کار گسکری است دراین مجموعه.
« در آپارتمان را پشست سرش قفل می‌کند. دامن مانتوش را بالا می‌گیرد و از پله‌ها پایین می‌رود. پروانه توی پاگرد چرخی می‌زند و روی یک جفت کفش مردانه، جلو در آپارتمان طبقه‌ی اول، می نشیند. زن چشم‌هایش را برهم می‌گذارد ودر ساختمان را پشت سرش می‌بندد.» ( از متن کتاب)

/ 0 نظر / 5 بازدید