معرفی کتاب قلابی اثری از رومن گاری

رومن گاری را خوانندگان ایرانی می‌شناسند؛ بیش‌تر از طریق دو رمان خداحافظ گاری کوپر و زندگی در پیش رو. مجموعه‌داستانی نیز از او با نام پرندگان می‌روند در پرو می‌میرند در ایران منتشر شده که به‌خاطر ترجمه‌ی درخشان ابوالحسن نجفی شهرت بسیار یافته‌است.

/ 0 نظر / 11 بازدید