احمق! ما مرده ایم !احمق! ما مُرده ایم مجموعه ایست مشتمل بر بیست وهفت داستانک نوشته ی رسول یونان ، که معروف حضورِ اهالی ادبیات است. یونان پیش از این، هم در شعر و هم در داستان آثاری منتشر کرده و حالا با مجموعه داستانک هایش، بار دیگر، وارد عرصه ی ادبیات شده است.
تمامِ داستانک های یونان در این مجموعه به یک عنصر مشترک ختم می شوند؛ پایان ضربه زننده. البته ویژگیِ داستانک جز این نیست که پایانی برق آسا داشته باشد و به همین سبب نام آن را گاهی «Flash» میگویند. اما پایان هایِ ضربه زننده و شوکه کننده ای که یونان در این مجموعه در پِیِ آنهاست گاهی قابل حدس می شوند و از ملاحتِ داستانک می کاهند. نکته ی دیگر اینکه برخی داستانک های یونان رنگ و بوی شعر دارند. شخصیتِ شعریِ یونان در این داستانک ها رسوخ کرده و حال و هوایی شاعرانه به آنها داده است. گاهی نیز در داستانک ها (مثل بسیاری داستانک های جهان) نوعی طنز و شوخ طبعی دیده میشود.
به هر حال یونان در این داستانک ها سعی کرده مخاطبِ عام را در نظر داشته باشد و خصلتِ داستانک نیز در اکثر موارد همین است. حتی در داستانک های اِم. اِستَنلی. بوبین که یکی از بزرگترین داستانک نویسان جهان است چنین ویژگی دیده میشود. داستانک نویس قرار است جهان را در یک لحظه به مخاطب نشان دهد و اغلب اوقات نیز تمامِ مردمِ روی زمین را در نظر دارد. البته داستانک های این داستانک نویس (بوبین) گاهی چنان کوتاه می شوند که احساس می کنیم تنها به یک جمله شبیه اند؛ مثل این واکنشِ ناب: دوست دارم

مینی مالی از این کتاب را با هم می خوانیم:

بد شانس
در یک مزایده استثنایی برنده شده بود. خوشحال بود. ترجیح داد سیگاری بگیراند و کمی قدم بزند. وقتی سیگارش را برلب گذاشت دستی جلو آمد و آن را روشن کرد. مرد تشکر کرد و به را ه خود ادامه داد. کمی جلوتر، ترمز ماشینی برید. به پیاده رو آمد و او را زیر گرفت. مرگ فندکش را توی جیب گذاشت و سوت زنان از آنجا دور شد.

 

از http://www.forum.98ia.com/t197876.html

/ 1 نظر / 8 بازدید
آیش

سلام جالب وجاذب است.موفق باشید.