نجوم کروی

نجوم کروی

نویسنده: مرمام . اسمارت
ترجمه: دکتر داوود احمدزاده جسور


این کتاب بر اساس درسهایی تدوین شده که هر سال در دانشگاه کمبریج و همراه با یک دوره آموزش نجوم عملی در رصدخانه تدریس می‌شوند. این کتاب به قصد پر کردن شکاف حاصل از پیشرفتهای جدید تهیه شده است. کتاب ، علاوه بر مسائل کلاسیک نجوم کروی ، حاوی مباحث اساسی درباره موضوعات مهمی از قبیل مختصات خورشید نگاشتی ، حرکتهای خاصه ، تعیین مکان در دریا ، کاربرد عکسبرداری در اندازه گیریهای دقیق نجومی و مدار ستاره‌های دوتایی است، مباحثی که عموما به آنها در کتابهایی از این دست کمتر پرداخته شده است.

برای ارائه هر چه کاملتر بعضی از موضوعات ، از مرزهای سنتی نجوم کروی فراتر رفته و در سراسر کتاب از ساده‌ترین ابزارهای ریاضی استفاده شده است و برای توضیح مطالب بیشتر به نمودارهای روشنگر موضوع توجه شده است. فصل اول به اثبات و کاربردهای عددی فرمولهای مثلثات کروی اختصاص یافته ، که پایه ریاضی فصلهای بعدی را فراهم می سازد. در این کتاب توصیف کلی ابزارهای اخترشناسی به همراه راهکارهای مناسب و ساده‌ای که باعث جلوگیری از خطاهای عمده‌ای که باید در کارهای رصد واقعی منظور شوند، در جاهای مناسب ارائه شده است.

در کارهای عددی از زیج سال 1931 استفاده شده است. در مورد علائم معمولا از توصیه‌های اتحادیه بین المللی اخترشناسی پیروی کرده است. در آخر هر فصل مجموعه مسائلی آمده است که اغلب آنها از مسائل امتحانی دانشگاه کمبریج و دانشگاه لندن و کالجهای کمبریج و با اجازه آنها انتخاب شده‌اند. فهرست فصلها: مثلثات کروی ، کره سماوی ، شکست ، تلسکوپ دایره نصف النهاری ، حرکتهای سیارات ، زمان ، پدیده‌های سیاره‌ای و مختصات خورشید نگاشت ، ابیراهی ، اختلاف منظر ، حرکت تقدیمی و ناوش ، حرکتهای خاصه ستاره‌ها ، عکاسی نجومی ، تعیین مکان در دریا ، مدارهای ستاره‌های دوتایی ، اختفا و گرفتگی

/ 0 نظر / 6 بازدید