از این باغ شرقی


 از این باغ شرقی
نویسنده : پروین سلاجقه
نوبت چاپ : چاپ دوم
تاریخ نشر : 1387 شمسى
قیمت: 6.99$

     اثر حاضر با بررسی دقیق مجموعه های شعر کودک و نوجوان ایران در گستره ای وسیع از تاریخ خود، بر آن است تا نظریه ها و ابزارهای نقد شعر کودک و نوجوان را شناسایی کند. نگاه مولف بیشتر متکی بر نقد زیبایی شناختی است اما گاه از این حدود فراتر می رود و مقوله های دیگر را نیز در بر می گیرد. در عرضه نظریه ها نیز مولف خود را به یکی از دو حوزه نظریه های کلاسیک و مدرن ، یا از سوی دیگر، نظریات شرقی و غربی محدود نکرده و با نگاهی همه جانبه به موضوع نگریسته و در این روند، گاه نیز به نظرگاه هایی شخصی و تازه دست یافته است.
این کتاب، نخستین اثر از نوع خود در زبان فارسی است و می تواند آغازگر بحث های بنیادین ضروری درباره مبانی نظری شعر کودک و نوجوان باشد و در ضمن، تصویری عمومی از ویژگی های خاص این نوع شعر فارسی از آغاز تا امروز ترسیم کند

/ 0 نظر / 11 بازدید